Referencje uprawnienia i certyfikaty
Dionizja Mędrzycka:
  • mgr inż. architekt krajobrazu - Wydział Ogrodniczy SGGW Warszawa, 2000r.
Marcin Mędrzycki:
  • mgr inż. architekt krajobrazu - Wydział Ogrodniczy SGGW Warszawa,1996r.
  • uprawnienia Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni NOT-SITO nr 149/2004.

W ciągu ostatnich 5 lat wykonaliśmy:
  • ponad 20 projektów zieleni osiedlowej, dla inwestycji o powierzchni od 1 do 3 hektarów (zrealizowane lub w realizacji)
  • ponad 50 inwentaryzacji oraz projektów gospodarki drzewostanem, na terenach o różnej ilości zieleni: 16 opracowań powyżej 100 szt., 12 ponad 200 szt., 1 ponad 500szt. oraz 1 ponad 1500szt. drzew i krzewów
  • 3 projekty systemu automatycznego nawadniania parków (2 zrealizowane)
  • inwentaryzację zieleni na potrzeby projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (dane przetwarzane w techologii GIS).
Projekty - systemy nawadniania, zrealizowane:
Ogrodnik 2011 . wszystkie prawa zastrzeozne | desgin Internet-Media.pl